NekasdienybėBuvimas kartu
Greta Marcinkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Sausio 13-osios išvakarėse prie Seimo susirinkę ateitininkai po laužų uždegimo, oficialaus renginio ir koncerto neskubėjo į namus, o visi susibūrė Seimo kavinėje. Jau tradicija tampa sausio 12 d. visiems Vilniaus ateitininkams rinktis į bendrus miesto renginius, o vakare dar prie arb ... Skaityti visą straipsnį


Metų sandūroje
Eglė Rapaliūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jau tradicija tapo prieš Kalėdas su Kūdikėlio Jėzaus gimimu pasveikinti visus Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinukus. Taip Šv. Aloyzo kuopos nariai padarė ir šiemet – paruošė mažiukams dovanėlių, eilėraštukų, žaidimų, dainelių, aplankė kiekvieną klasę, pabendravo ... Skaityti visą straipsnį


Vedami žvaigždės
Kazimiera Sipienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Sausio 9 d. Gargžduose per šv. Mišias, kurias aukojo klebonas Jonas Paulauskas, asistuojant diakonui Vytautui Liesiui, buvo paraginta melstis ir už studentus, vėl išvykstančius į studijas, į kunigų seminariją  ar kitas aukštąsias mokyklas. Jų grįžimas į parapiją per atosto ... Skaityti visą straipsnį


Dvasinė atgaiva Lietuvos šeimoms
Kristina Liutkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šeimų šventė – jau tradiciniu tapęs renginys, trečius metus iš eilės vykstantis Šiaulių arenoje. Trečiąkart dalyvavome ir mes, Gargždų ateitininkai. Šventės organizatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, visada trykštantis energija ir entuziazmu, ir šį kartą ... Skaityti visą straipsnį


Dvasinė atgaiva Lietuvos šeimoms
Kristina Liutkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šeimų šventė – jau tradiciniu tapęs renginys, trečius metus iš eilės vykstantis Šiaulių arenoje. Trečiąkart dalyvavome ir mes, Gargždų ateitininkai. Šventės organizatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, visada trykštantis energija ir entuziazmu, ir šį kartą ... Skaityti visą straipsnį


Puikybės diagnostika
korp! Gaja

Titulinė straipsnio nuotrauka

Tai įvyko gruodžio 17 d. Sugužėjom grupelė pažįstamų ir nepažįstamų į Truskavos rekolekcijų namus. Dauguma medikų, tačiau ne tik – buvo ir teologė, ir mokymo(si) vadybininkė bei pora nuostabiai mielų mažamečių mergyčių – Mildutė ir Aidilė. Atvykimo tikslas – sustoti ... Skaityti visą straipsnį


„Asmeniniam Dievui – taip, Katalikų Bažnyčiai – ne?“
Vita Kuodytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Toks provokacinis klausimas sukvietė Vilniaus krašto moksleivius ateitininkus į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų akademinį savaitgalį. Koks buvo šis ateitininkų technikų korp!Grandis Vilniaus skyriaus organizuotas savaitgalis ir kodėl provokuoja jo tema? Ateitinink ... Skaityti visą straipsnį


Tarpseminarinis krepšinio turnyras
Klr. Robertas Moisevič

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Spalio 23 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarpseminarinis krepšinio turnyras. Jau daug metų Vilniaus seminarijoje organizuojama sporto šventė. Į ją suvažiuoja Kauno, Telšių ir Rygos seminarijų klierikų komandos. Iki 2008 metų buvo organizuojamas krepšinio ... Skaityti visą straipsnį


PADOVANOK LIETUVAI ATEITĮ !
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Į taip pavadintą Telšių vyskupijos ateitininkų ataskaitinę-rinkiminę konferenciją Telšiuose spalio 29 d. susirinko 120 ateitininkų iš visos vyskupijos. Per šv. Mišias įžodį davė 12 ateitininkų: 6 ateitininkai papildė JAS, 6 – MAS gretas. Sveikiname naujuosius JAS na ... Skaityti visą straipsnį


„Manasis Dievas vadinamas Meile“
Dovilė Sausdrovaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Lapkričio 27–28 d. Telšiuose vyko tradicinis Atsinaujinimo savaitgalis. Šių metų tema: „Manasis Dievas vadinamas Meile“, pagal šv. Motinos Teresės žodžius. Atsinaujinimo savaitgalyje dalyvavo jaunimas iš visos Žemaitijos. Ateitininkai taip pat aktyviai įsijungė į š ... Skaityti visą straipsnį


Būti kur ir kam?
Margarita Vyskupaitienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Lapkričio 12–13 d. Kaune 145 jaunimo vadovai ir sielovadininkai buvo susirinkę į Jaunimo sielovados forumą 2010, kurio tema – „Būti bendruomenėje ir bendruomenei“.    Br. Emanuelis iš Tiberiados bendruomenės, jau keliolika metų aktyviai dirbantis su jaunimo ... Skaityti visą straipsnį


Neeilinis rudens susirinkimas
Liudvika Kančytė
   „Dangus nepriklauso bailiams“, tokia Vyganto Malinausko mintis, pasakyta per moksleivių ateitininkų rudens akademijos paskutinę paskaitą, mūsų moksleiviams negalėjo pasimiršti ne tik per likusią MARA‘os dalį, bet, manau, ir ilgai po jos. Ir ne vien ši frazė, bet ir dau ... Skaityti visą straipsnį


Šeštadienis Krakėse
Dovilė Skorupskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Spalio 16 d. Šv. Kazimiero, „Šilumos“ ir kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopų ateitininkai susiruošė vykti į Krakes (Kėdainių r.) aplankyti s. Kristinos Mikalauskaitės ir susipažinti su miesteliu, kuriame 1570–1572 m. klebonavo Mikalojus Daukša. Kartu su mumis vyko ir kuo ... Skaityti visą straipsnį


Vaikystės aitvarai
Ernesta Stirbytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Visi į ,,Aitvarų“ šventę! Taip sutiktus žmones kvietė vaiko dienos centro ,,Esi laukiamas“ mažieji išdykėliai, įsikūrę Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose. Dvylika vaikų su kantrybe ir atsidavimu kasdien du mėnesius repetavo daineles apie aitvarus, ... Skaityti visą straipsnį


Kun. Broniaus Laurinavičiaus atminimui
Vaidotas Vaičaitis

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Gruodžio 4 d. į šv. Mišias Vilniaus šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje rinkosi žmonės pagerbti prieš 29 metus neaiškiomis aplinkybėmis tragiškai žuvusio kunigo Broniaus Laurinavičiaus atminimo. Mišias aukojo keturi kunigai ir vyskupas Juozas Tunaitis. Jis per pamokslą pri ... Skaityti visą straipsnį


Korp!Lithuania gimtadienis
sen!Martyna Bikulčiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Lapkričio 13 d. įvyko korp!Neo-Lithuania gimtadienis, kuriame dalyvavo ir dvi studentų ateitininkų korporacijos – korp!Gaja ir tą pačią dieną atnaujinusi savo veiklą GrandKAVOJE korp!Grandis. Tai buvo puiki galimybė pristatyti save kitoms korporacijoms, pabendrauti su jų na ... Skaityti visą straipsnį


Draugiškumas, tarpusavė parama!
Viktorija Čybaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Būtent šie žodžiai 1932 m. kovo 19 d. tapo tądien susikūrusios ateitininkų vyrų technikų korporacijos „Grandis“ šūkiu. Šiandien šie žodžiai vėl suskamba iš naujo – lapkričio 13 d. Kaune įvyko korp!Grandis susirinkimas GrandKAVA, kurios metu buvo atnaujinta veikl ... Skaityti visą straipsnį


Pakūtos laukuose
Dovilė Sausdrovaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

   Rugpjūčio 13 d. Telšių ateitininkai keliauja į Pakutuvėnus. Tėvai išlydėdami kandžiai pajuokavo: „Ir vėl dingsti...“ Kyla klausimas, ko ši grupelė jaunų žmonių išvažiavo? Kas jų laukia Pakūtos laukuose, neretai sulyginamuose su dykuma?    Kiekvieni na ... Skaityti visą straipsnį


Ažuolai auga lėtai. Geri vadovai – taip pat
Martynas Pilkis

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Pirmą kartą 1991 metais Berčiūnuose suorganizuotos jaunųjų ateitininkų vasaros stovyklos sugebėjo tapti puikiu įrodymu, kad ateitininkų idealai ir jų įkvėpti renginiai gali būti ir yra įdomūs daug platesniems sluoksniams, o ne vien tik Ateitininkų federacijos tikrųjų nari ... Skaityti visą straipsnį


Su Kristumi į ateitį!
Jogilė Bulavaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Ateitininkijos šimtmečio proga Ignalinos ateitininkų Prano Dovydaičio kuopos „Ežerų vaikai“ nariai, jų bičiuliai ir tikybos mokytoja Laima Teteriukovienė dvi dienas praleido piligriminiame žygyje maršrutu Ignalina–Ceikiniai–Mielagėnai–Ignalina. Daugiau nei dvi dešimtys ... Skaityti visą straipsnį


Skapiškio moksleivių ateitininkų kuopa
Dr. Aldona Vasiliauskienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Šiemet ateitininkai švenčia gražų ir prasmingą šimtmečio jubiliejų. Šia proga dera prisiminti ir prieš metus pagausėjusias ateitininkų gretas – Skapiškyje (Kupiškio dekanatas) įkurtą moksleivių ateitininkų Šv. Lauryno kuopą. Ateitininkų kuopos ištakos Kupiškio raj ... Skaityti visą straipsnį


Mokslas padėti
Kamilė Kaselytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Žingsniuoju Pilies gatve, surandu namą, pažymėtą aštuntu numeriu. Įžengusi į kiemelį, pastebiu keletą tvarkingų nuorodų, ant kurių užrašas „Ateitininkai“. Suprantu, jog atėjau ten, kur norėjau. Užlipusi mediniais laiptukais, atidariusi dar vienas mažas dureles, įsist ... Skaityti visą straipsnį


matematikų stovykla “Rokunda"
Laura Šivickaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Mokėti skaičiuoti, tai taip pat svarbu, kaip ir mokėti rašyti be klaidų. Skaičių mokslas yra labai sudėtingas, tačiau labai įdomus. Kai pasineri į skaičių pasaulį – nebenori iš jo ištrūkti. Skaičiai tave traukia taip pat kaip karštą vasaros dieną šalti ledai... Šiai ... Skaityti visą straipsnį


Tradicijų puoselėjimas ir bandelės be E621
Laura Šivickaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

  Vileišiečių organizacija puoselėja senąsias tradicijas, todėl jau tapo įprasta kasmet važiuoti į senovinę sodybą kepti bandelių. Šią gražią tradiciją tęsėme ir šiemet. Pasiėmę produktų išvažiavome į Šunkiškių kaimą. Pakerėjo išpuoselėta senos sodybos aplinka, ... Skaityti visą straipsnį


Prie Užluobės ežero
Stanislava Sandarienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gegužės 21 d. Skuodo dekanato ateitininkai tradiciškai susirinko prie Užluobės Lurdo ir ten paminėjo ateitininkijos 100-metį. Susirinko nemažas būrys – 74 ateitininkai iš Aleksandrijos, Ylakių, Mosėdžio, Šačių, Daukšių ir Skuodo. Kartu dalyvavo jaunimo dvasios vadas kun. Mindauga ... Skaityti visą straipsnį


Permąstyti, atrasti, įsidėmėti
Juozas Šutas

Titulinė straipsnio nuotrauka

„Anykščiai – labai mielas miestelis!“ – tokia mintis šovė į galvą peržvelgus Šventosios upės slėnį. Gyvenvietę supa puikūs miškai, o viduje – išpuoselėti ir skirtingi namukai, iš toli matomi šv. Mato evangelisto bažnyčios bokštai. Akademijos nuotaiką buvo galima ... Skaityti visą straipsnį


Ko šeima šiandien tikisi iš kunigo?
Kun. Andrius Vaitkevičius

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šių metų balandžio 17 dieną Žemaičių Kalvarijoje įvyko metinė Lietuvos šeimų centrų konferencija, kurioje pagrindinis svarstomas klausimas buvo toks: ko šeima šiandien tikisi iš kunigo? Be galo nuostabu, kad buvo diskutuojama abipusiškai, išsakytos nuomonės ir pageidavimai, k ... Skaityti visą straipsnį


Rašiniai, piešiniai ir dainos Lietuvos istorijai
Regina Stasiškytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kiekvienais metais Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Mokytojų namais, Lietuvių namais, Karo prievolės administravimo tarnyba organizuoja respublikinį mokinių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija ... Skaityti visą straipsnį


Ministrantų diena
Antanas Šneideraitis

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kaip kasmet gegužės mėnesio pradžioje, taip ir šiais metais Telšių vyskupijos ministrantai rinkosi į jiems skirtą dieną. Įvairaus amžiaus patarnautojus globojo ir jais rūpinosi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Įžangos žodį susirinkusiam ja ... Skaityti visą straipsnį


Ateitininkų savaitgalis Smilgių mokykloje
Toma Švelnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jau kelintą mėnesį aktyviai veikia Smilgių šv. Jurgio ateitininkų kuopos nariai, globėja – tikybos mokytoja Milda Švelnienė ir 11 klasės mokiniai. Balandžio 8 d. vyresniesiems mokiniams parodytas dviejų veiksmų spektaklis – pjesė „Dvyliktokai“. Tai Biržų vidurinės mokyk ... Skaityti visą straipsnį


Auginkit mane, auginkit dar kartą...
Ernesta Stirbytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

,,Šeima – tai šiluma, tai prieplauka, kurioje visada esi laukiamas, jautiesi saugus, sušildytas artimųjų meilės. Ir ne tik vaikystėje, bet ir visą gyvenimą“, – tokiais žodžiais savo auklėtinių tėvelius, močiutes, senelius, broliukus ir sesutes Tauragės rajono Vaikų reabili ... Skaityti visą straipsnį


Ryžtas keisti tai, kuo gyvename
Vytenė Šliumpaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Balandžio 17 dieną Kaune pavasarį pradėjo antrą kartą organizuotas Lietuvos studentų korporacijų konventas, kuriame dalyvavo gausybė esamų ir buvusių studentų bene iš visų Lietuvos korporacijų. Šiame spalvingame būryje šurmuliavo ir Kauno medicinos universiteto medikų ateitin ... Skaityti visą straipsnį


LJD kryžius Jonavoje
Inga Petrikonienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Parapijos jaunimas, besiruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms „Kelkis ir eik“, kurios vyks šių metų birželio mėnesį Panevėžyje, ilgai laukė šios dienos. Kiekvieną mėnesį susitikę jauni žmonės diskutuoja, dalijasi savo tikėjimo kelione bei drąsa šiandien liudyti Kristų sav ... Skaityti visą straipsnį


Motinos diena Papilėje
Eglė Rapaliūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Motinos dienai Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkai pradėjo ruoštis daugiau nei prieš mėnesį – vieni pjovė kotelius karklynuose, kiti lankstė žiedus, treti karpė lapelius. Visą savo meilę ateitininkai įdėjo į savo rankomis daromus ryškiaspalvius gėlių žiedus. Dar ... Skaityti visą straipsnį


Disertacijos pristatymas
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Balandžio 14 d. Vilniaus kunigų seminarijoje kun. dr. Žydrūnas Kulpys pristatė savo mokslinę disertaciją: „Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė“. Kaip nurodė prelegentas, disertacijos tyrimo objektas buvo santuokoje pasireiškianti vedybinė kūno prasmė. ... Skaityti visą straipsnį


Atverkite
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

2010 m. balandžio 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, jose kartu meldėsi atvirų durų dienos dalyviai ir seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas. Jis s ... Skaityti visą straipsnį


Gerumo savaitė
Lina Katkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos bendruomenė tradiciškai susitinka Gerumo pamokose, kurias organizuoja jauni ir veiklūs tikybos mokytojai Inga Petrikonienė ir Egidijus Živaitis. Šių netradicinių pamokų tikslas – dalytis tikėjimo patirtimi, įsiklausyti į kito žodžius, l ... Skaityti visą straipsnį


Užsienio savanoriai sudrebino Kauną
Laima Petraitytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kaune savanoriaujantys užsieniečiai ir jas priimančių organizacijų atstovai kauniečius kvietė aplankyti simbolinį „Savanorių miestą“. Rotušės aikštėje, netoli Ryšių istorijos muziejaus, įsikūrusiame „Savanorių mieste“ buvo galima paragauti skirtingų šalių maisto, ... Skaityti visą straipsnį


Kelionė į Romą
Andžej Bylinski

Titulinė straipsnio nuotrauka

Laikantis Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje nusistovėjusios tradicijos, š. m. balandžio 16 d. VI kursas su dviem seminarijoje dirbančiais kunigais išvyko į piligriminę kelionę į Romą. Viešpaties planai nežinomi, ypač piligriminėje kelionėje. Vulkaniniam debesiui užklojus Europ ... Skaityti visą straipsnį


Gyvybės dienos idėjų vedami
Dovydė Danauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Septinti metai Nemakščių Švč. Trejybės moksleivių ateitininkų kuopa išjudina mokyklos gyvenimą paskutinę balandžio savaitę, kartu su visa Lietuva ir pasauliu švęsdama Gyvybės dieną. Šiemet tradiciškai šiai progai paminėti buvo skirta visa mokslo diena, kurios tikslas – ... Skaityti visą straipsnį


Caritas prisistatė Kauno NVO mugėje
Lietuvos Caritas informacija

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 6 d., VDU didžiosios salės fojė šurmuliavo keli šimtai nevyriausybinėmis organizacijomis besodominčių kauniečių bei jas pristatančių savanorių. Susidomėjimas Lietuvos Caritas veikla Kauno mieste ir visoje Lietuvoje tądien buvo itin didelis. Caritas savanoriai pristatė s ... Skaityti visą straipsnį


Šimtą metų Tiesos keliu
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 5 d. Ukrinų ateitininkai tradicinėje Šv. Kazimiero šventėje paminėjo Ateitininkijos 100-metį. Penktadienį į Ukrinų pagrindinę mokyklą rinkosi svečiai ir ateitininkų draugai. Pikelių ir Viekšnių ateitininkai, bei katalikiškas jaunimas iš Mažeikių – vienminčiai, su ... Skaityti visą straipsnį


Mūsų kasdienybė
Vitalija Pundziūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Mes, Gargždų ateitininkai, minėdami ateitininkijos 100-metį, stengiamės aktyviai veikti ir pristatyti ateitininkus visuomenėje. Ypač daug dėmesio skiriame katalikiškumui, tautiškumui bei visuomeniškumui. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais paminėjome Lietuvos Nepriklaus ... Skaityti visą straipsnį


Gyventi tiesoje ir laisvėje
Jurgita Raudytė
Mažasis sūnelis išsigandęs pribėga prie savo mamos ir verkdamas skundžiasi: – Mama, kažkoks kitas berniukas tyčiojasi iš manęs. Aš jam sakiau – „sveikas“, jis man atsakė – „sveikas“. Aš jo paklausiau, koks jo vardas, ir jis – taip pat. Aš neištvėręs perlipa ... Skaityti visą straipsnį


Tauragės parapijoje lankėsi apaštalinis nuncijus L. Bonazzi
Ernesta Stirbytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Sakoma, kad kiekvieno širdyje glūdi tai, kas gali išgelbėti gyvybę. Gerumas, Meilė ir Laimė daugelyje pavirtę užgesusiais dagčiais, tačiau pakanka mažos žiežirbos, kad jie suliepsnotų. Ir iš tikrųjų tikėjimo šviesos spinduliai ypatingai užliejo Tauragės miesto tikinčiuosiu ... Skaityti visą straipsnį


Lietuva ir laisvė
Juozas Šutas
Kovo 12 d. Vilniuje, Šv. Kryžiaus namuose, vyko Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti skirtas renginys „Lietuva ir laisvė 20 metų perskpektyvoje“. Renginyje dalyvavo apie šešiasdešimt įvairaus amžiaus dalyvių iš Vilniaus, Eičiūnų, Kauno, Žemaitijos.   ... Skaityti visą straipsnį


Širdyse liko šventės šviesa
Vida Turskytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 23-iąją Telšių vyskupijos Žemaičių Kalvarijos dekanate iškilmingai paminėtas tikybos mokymo atgaivinimo Lietuvoje 20-metis. Jubiliejinės iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Bazilikoje. Joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Žemaičių Kalvarijos dekanato k ... Skaityti visą straipsnį


„Aušrinei“ - 100
Aida Grybienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kadangi „Aušrinė“ šiemet švenčia savo šimto metų jubiliejų, todėl spausdiname p. Aidos Grybienės straipsnį apie MAB Vilniuje vykusią konferenciją. Primename skaitytojamsi, kad „Aušrinę“ galime laikyti netiesiogine „Ateities“ žurnalo atsiradimo „kaltininke“. 1910 m ... Skaityti visą straipsnį


Gimtadienis
Ingrida Narmontaitė
Šių metų sausio 22–23 dienomis Telšiuose buvo paminėtas ateitininkijos Lietuvoje įsikūrimo 100-metis ir atkūrimo 20-metis. Beje, ir mūsų Vyskupo Vincento Borisevičiaus kuopa veikia nuo pat atsikūrimo, tad šventėme ir savo kuopos gimtadienį. Į šventę susirinko jaunimas i ... Skaityti visą straipsnį


Nevyriausybinių organizacijų mugėje
Rokas Baniūnas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasario 6 d. Panevėžio miesto savivaldybėje vyko Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus organizuota Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų (NVO) mugė „Nesamanok – būk sąmoningas“. Renginį pradėjo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dir ... Skaityti visą straipsnį


Piligriminės kelionės ,,Lurdas – Fatima“ prisiminimai
Ernesta Stirbytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Piligrimystė – tai kelionė ne tik į konkrečią vietą, bet taip pat kelionė į save. Piligriminė kelionė – išsilaisvinimo ir apsivalymo kelias, kurį perėjęs maldininkas persikelia iš žemiškojo pasaulio į šventybės karalystę. Ieškodami savęs, kažko tikėdamiesi ar norėdami ... Skaityti visą straipsnį


„Kilnūs poelgiai, geri darbai – graži Lietuva“
Genovaitė Pundziuvienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Naujosios Akmenės rajono Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šiemet gimė nauja tradicija – Vasario 16-ąją pagerbti moksleivius, jų šeimas, mokytojus už gerus darbus, kilnius poelgius. Užgimusios tradicijos krikštatėvis – šios bažnyčios klebonas ... Skaityti visą straipsnį


Pasaulinė ligonių diena
Vita Baltušytė
Vasario 11 – ąją dieną minėjome jau XVIII Pasaulinę ligonių dieną. Tradiciškai ateitininkų medikų korporacija „Gaja“ ragino KMU akademinę bendruomenę paminėti šią dieną, kviesdama kartu eiti pas ligonius, skirti jiems laiko ir dėmesio. Šiais metais buvo lankomi Kauno Rau ... Skaityti visą straipsnį


Pirmokų tautosakos vakaronė
Laura Šivickaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Tautos praeitis yra artima ir brangi kiekvienam žmogui. Kiekvienas, gerbiantis savo tautą, kalbą, papročius, yra tikras savo tėviškės vaikas... Mes labai vertiname ir branginame savo Tėvynę Lietuvą, vis prisimename senas tradicijas, papročius. Juk tai neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. S ... Skaityti visą straipsnį


Žodis tyloje
Klr. Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasario 17 d., Pelenų dieną, Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena. Šįkart ją vedė apaštalinis nuncijus Pabaltijo šalims arkivyskupas L. Bonazzi. Rytą, pradėdamas susikaupimą, nuncijus kalbėjo, kad Dievo Žodis yra ištartas tyloje, todėl norint Jį išgirsti b ... Skaityti visą straipsnį


Plungės ateitininkai
Roma Grigienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Plungės šv. Jono Marijos Vianėjaus ateitininkų kuopa buvo įsteigta 2010 m. sausio 29 d. Plungės „Saulės“ gimnazijoje. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 15 būsimų moksleivių ateitininkų, vietovės valdybos pirmininkas Paulius Auryla, MAS valdybos atstovas Benas Pilipauskas, kuopo ... Skaityti visą straipsnį


Seni dalykai atrandami naujai - „šešios žaidimo taisyklės“
Rita Liubinienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

„Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)“ į „sportinę“ kalbą būtų galima „išversti“ Austrijoje įvykusį fokoliarų suorganizuotą seminarą „Sport4peace“. Gal daugelis nustebs ką ateitininkė veikė fokoliarų seminare, kurį gavo dovanų, bet sau jau atsakiau į šią nuostab ... Skaityti visą straipsnį


Kun. Benoit Domergue viešnagė
Klr. Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

2010 m. vasario 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje viešėjo kun. Benoit Domergue iš Prancūzijos. Jis kalbėjo apie savo pastoracinį darbą su jaunimu, kuriam įtaką daro satanistinės subkultūros. Kunigas sakė, kad ši darbo su jaunimu misija nėra jo paties sumanymas ar užm ... Skaityti visą straipsnį


Pastoracinė savaitė
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

2010 m. sausio 8–13 d. seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Šiemet ji buvo skirta ypatingajai atskirų žmonių grupių – kariuomenės, ligonių, nuteistųjų, prekybos žmonėmis aukų pastoracijai. Penktadienį iki pietų kariuomenės pastoraciją pristatė kapitonas, Lietuvos didžiojo ... Skaityti visą straipsnį


Pasitikėjimo piligrimystė Poznanėje
Loreta Raudytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Poznanėje gruodžio 28 – sausio 2 dienomis tarp didesnių ar mažesnių prancūzų, italų, portugalų, ispanų, vokiečių, kroatų, vengrų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, lenkų, latvių grupių ar pavienių dalyvių iš tolimiausių ir egzotiškų kraštų galėjai sutikti ir nemaž ... Skaityti visą straipsnį


Gyvoji istorijos pamoka
Greta Marcinkutė
Sausio 12-osios vakarą, po tradicinių ateitininkų šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, moksleiviai, studentai ir sendraugiai rinkosi prie Seimo rūmų, kur buvo uždegti laužai, vyko oficialus paminėjimas. Visi mintimis grįžome devyniolika metų atgal. Vaikštinėdami aplink la ... Skaityti visą straipsnį


Nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti savo artimui
Ieva Glušauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Mes skubame kiekvieną dieną. Skubame tam, kad greitu tempu lekiantis gyvenimas nenublokštų mūsų nuo tvirto kelio, kurį iš visų jėgų tiesiame... Bet ar dienai pasibaigus apmąstome savo nuveiktus darbus? Kiek iš jų yra susiję su kitų gerove? Kiekvienas atsakys skirtingai, nes ta ... Skaityti visą straipsnį


Akademinis sąžiningumas. Kas tai?
Linas Martinaitis

Titulinė straipsnio nuotrauka

2009 m. gruodžio 2 d. Kauno medicinos universiteto (KMU) studentų ateitininkų korporacija „Gaja“ pakvietė KMU akademinę bendruomenę į seminarą, kurio metu gvildenome studentui ir dėstytojui aktualų klausimą: akademinis sąžiningumas. Ar jis yra mūsų universitete? Kas tai iš ... Skaityti visą straipsnį


Taizė susitikime Europa meldėsi už taiką
Tadas Cilcius

Titulinė straipsnio nuotrauka

Taizė – gyvenvietė Burgundijos kalnuose, Prancūzijoje. Kaimelis garsus savo ekumenine bendruomene. Jame įsikūręs vienuolių ordinas bendrai maldai ir dvasinio gyvenimo tobulinimui priima piligrimus iš viso pasaulio, skelbia ir liudija Dievo žodį, daugiau nei 30 metų rengia jaunimo s ... Skaityti visą straipsnį


„1000 žodžių Lietuvai“
Eglė Glemžienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Sausio 10 d. į Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopos renginį atvyko gausus būrys ateitininkų iš Panevėžio Šv.Kazimiero, Šv. Kotrynos, Kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio, „Šilumos“, Smilgių Šv. Jurgio, Kupiškio „Vynmedžio šakelės“, Skapiškio Šv. Lauryno, Vabalninko Kun. K. V ... Skaityti visą straipsnį


Viešųjų ryšių mokymas
Inesa Čaikauskienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ateitininkijos šimtmečio komitetas sausio 16 d. Vilniuje organizavo viešųjų ryšių mokymus ateitininkų organizacijos nariams. Juos vedė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ryšių su visuomene koordinatorė Laura Tyrylytė. Mokymų metu buvo supažindinama su viešųjų ryšių f ... Skaityti visą straipsnį


Trijų Karalių kelionė
Kazimiera Sipienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jau daugelį metų trys išminčiai, žmonių vadinami Karaliais, keliaudami į Betliejų užsuka į Gargždus. Juos lydi angelų choras, veda žvaigždė. Klaidžiodami Karaliai užsuka į miesto įstaigas, įmones, organizacijas, ligoninę, socialinių paslaugų centrą ir t. t. Pasiklausin ... Skaityti visą straipsnį


Laimingų Naujųjų!
Aurimas Šukys
Naujametinės rekolekcijos su Betanijos bendruomene Truskavoje: įspūdžiai, apmąstymai, sveikinimai ir linkėjimai Noriu su Jumis pasidalyti savo jausmais ir mintimis po labai gražaus renginio – naujametinių rekolekcijų su Betanijos bendruomene Truskavoje. Dalyvavau šiose rekolek ... Skaityti visą straipsnį


Diakonų šventimai
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

2010 m. sausio 16 d. diakono šventimų dovaną priėmė septyni Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai: Gailestingojo Jėzaus bendruomenės brolis M. Marszalek, Kaišiadorių vyskupijos klierikas L. Visockas ir penki Vilniaus arkivyskupijos klierikai – M. Bernotavičius, A. B ... Skaityti visą straipsnį


VDU filosofai laimėjo lažybas
Viktoras Bachmetjevas
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos studentai, susilažinę su universiteto rektoriumi, kad per mėnesį surinks 10 000 litų sumą Filosofijos skaityklai universitete įkurti, tai padarė greičiau. Per UNESCO Pasaulinę filosofijos dieną išprovokavę universiteto rektorių prof. ... Skaityti visą straipsnį


„Visiems tapau viskuo“

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spalio 7 d.Vilniaus kunigų seminarijoje vyko Bibliotheca Sancti Josephi antrojo tomo (BSJ 2) „Visiems tapau viskuo“ pristatymas. Leidinys skirtas praėjusiems jubiliejiniams apaštalo Pauliaus metams paminėti. Knygos pirmojoje dalyje Studia theologica sudėti teologiniai straipsniai lab ... Skaityti visą straipsnį


Kuopų lankymas Žemaitijoje
Mintautė Šeškaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Studentų ateitininkų suvažiavimo metu priimtas nutarimas, kad kiekvienas ateitininkas iki kitų metų gegužės privalo aplankyti dvi kuopas. Sukrutome mes, keturi studentai: Virgilija Knabikaitė, Mintautė Šeškaitė, Vincentas Lizdenis (VDU ateitininkų draugovė), Linas Martinaitis (korp ... Skaityti visą straipsnį


Susitikimas su egzorcistu
Aistė Vareikytė
Gruodžio 2 d. Vilniuje įvyko susitikimas su teologijos mokslų daktaru, Ruklos įgulos karo kapelionu, „Marijos radijo“ laidų vedėju, kunigu egzorcistu Arnoldu Valkausku. Renginį organizavo Vilniaus akademinės sielovados centro VPU stotelė. Klausytojų buvo gerokai daugiau nei tikėta ... Skaityti visą straipsnį


,,Nebūk kampuotas – būk patriotas“
Dovilė Sausdrovaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šiuo metu devyniuose Lietuvos miestuose yra vykdomas projektas – „Nebūk kampuotas – būk patriotas“. Vienas iš jų – Telšiai. Lapkričio 27 d. rytą Telšių vyskupijos jaunimo centre (TVJC) jau šurmuliuoja būrelis ateitininkų – paskutinis pasiruošimas vyksiančiam renginiui. ... Skaityti visą straipsnį


Malda už Amžinybėn iškeliavusį ganytoją
Klierikas Andrius Tarvidas
Lapkričio 25 dieną Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje prisimintas šviesaus atminimo vyskupas Antanas Vaičius, daug metų tarnavęs Telšių vyskupijos tikintiesiems. Į mirties metinių paminėjimą susirinko gausus būrys dvasininkų ir tikinčiųjų. Vyskupo mirties metinių šv. Miš ... Skaityti visą straipsnį


Išvyka į Kauną
Eglė Rapaliūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Niūroką gruodžio 6-osios rytą praskaidrino prie Papilės Simono Daukanto gimnazijos besibūriuojantys Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, kurie baigė vykdyti Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos tarybos iš dalies remtą projektą „Sveikos vaikų atostogos ir laisvalaikis ... Skaityti visą straipsnį


Iš Gargždų ateitininkų gyvenimo
Vitalija Pundziūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Bendradarbiaudami su Ateitininkų federacija vykdant projektą „Nebūk kampuotas, būk patriotas“ Gargždų šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopa lapkričio 20 d. aktyviai dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus veiklos 20-mečio paminėjime. Minėjimas ... Skaityti visą straipsnį


„Lūpos tylai sudėtos“
Jurgita Rakauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gruodžio 10-osios vakaras mano kalendoriuje jau seniai pažymėtas užrašu „Dokumentinio filmo apie Taize susitikimą Vilniuje pristatymas“. Kaip visada, nusistačiau kelis pakartotinius priminimus, bet šį kartą jie man buvo visiškai nereikalingi. Supratau, kad laukiu to vakaro. Man asmen ... Skaityti visą straipsnį


„Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spalio 24 d. Vilniaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė konferencija „Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“, skirta Lietuvos vyskupų paskelbtiems Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti. Renginio pradžioje dalyvius pasveikino seminarijos rektorius kun. Žyd ... Skaityti visą straipsnį


LJD kryžiaus kelionė tęsiasi ...
Margarita Vyskupaitienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gruodžio 18 dieną, Panevėžio katedros jaunimas kartu su Krekenavos gimnazijos skautais, geltonu autobusiuku skynėsi kelią per pusnis iki Kauno. Palemono bažnytėlėje, kvepiančioje baltuma ir ramybe, išdidžiai meldėsi kryžius: paprastas, dviejų medinių lentų .... Nurimom .. s ... Skaityti visą straipsnį


Vasarai ruošiamės rudenį
Aistė Bartašiūnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Tortas su žvakute. Švenčiame gimtadienį? Bet juk Kalėdos dar ne šiandien. O gimtadienį vis tiek švenčiame – pagaliau gimė JAS vasaros stovyklos programa! Rudens vakarai vis tamsėjo, o spalvinga entuziastų komanda ištvermingai ir džiugiai vis būrėsi JAS raštinėje ir dalijosi ... Skaityti visą straipsnį


Linkėjimas - siekti šventumo
Arūnas Kalpakovas

Titulinė straipsnio nuotrauka

2009 m. spalio 5 d. šv. Faustinos minėjimo dieną, Vilniaus kunigų seminarijoje svečiavosi Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Visus maloniai nustebino, kad nuncijus, nors į Lietuvą atvyko neseniai – tik šį pavasarį, šv. Mišias aukojo jau lietuviškai. Homilijos metu j ... Skaityti visą straipsnį


,,Kelkis ir eik“
Ernesta Stirbytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spartūs socialiniai - ekonominiai pokyčiai šalyje paskutiniame dešimtmetyje sąlygoja sudėtingą jaunimo situaciją. Nors atsiranda naujos galimybės politinei, ekonominei, kultūrinei jaunimo saviraiškai, bet tuo pat metu pastebimi ir šiai socialinei grupei būdingi pasyvumo, susvetimė ... Skaityti visą straipsnį


Konferencijos metu kalbėta apie amžino atminimo ganytoją
Klierikas Andrius Tarvidas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spalio 15 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė katechetinė konferencija, skirta paminėti Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko 50-ąsias mirties metines, prisimenti jo katechetinę bei visuomeninę veiklą ir jos atgarsius šiandien. A ... Skaityti visą straipsnį


Adelė Dirsytė Šiauliuose
Kęstutis A. Trimakas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ateitininkės, Sibiro kankinės Adelės Dirsytės mirties metinių savaitgalyje (2009 m. rugsėjo 26–27 d.) Šiauliuose buvo surengti vyskupo Eugenijaus Bartulio globojami šie jos gimimo šimtmečio minėjimai. JAUNIMO DIENA Šeštadienį, rugsėjo 26 d., įvyko Šiaulių vyskupij ... Skaityti visą straipsnį


Papilės ateitininkų rudens atostogos
Eglė Rapaliūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Baigėsi spalis... Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkai veltui jo nepraleido. Kaip ir kiekvienais metais, visą spalio mėnesį vakarais Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje kalbėjome Rožinį. Spėjome sutvarkyti bažnyčios aplinką, klebonijos kiemelį. Net 29 kuopos nariai keletą val ... Skaityti visą straipsnį


Nauju ir gyvu keliu
Šarūnė Daugerdaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Nauju ir gyvu keliu, Švenčiausiu Jėzaus krauju Ateinu prie tavo Malonės sosto Garbint ir dėkot, šlovint ir aukot, Būt su Tavim, mano Dieve. Tokiais giesmės žodžiais mes, Panevėžio vyskupijos jaunimas, pradėjome savo piligrimystę. Šiame žygyje dalyvavo ir Panevė ... Skaityti visą straipsnį


Žemaičių Kalvarijoje
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spalio 11-oji Žemaičių Kalvarijoje šiemet nebuvo eilinė Viešpaties diena. Tą sekmadienį iškilmingai paminėtos Bazilikos centriniame altoriuje esančio Dievo Motinos Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo popiežiškosiomis karūnomis trečiosios metinės. T ... Skaityti visą straipsnį


Draugystės saitai tarp Lietuvos ir Vokietijos
Alfred Bammesberger

Titulinė straipsnio nuotrauka

1991 metais tuometinis kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys viešėjo Bavarijoje ir buvo priimtas pas Eicšteto (Eichstätt) vyskupą Karlą Brauną ir apskrities viršininką Konradą Reglerį. Ministro vizito tikslas buvo užmegzti kontaktus tarp Lietuvos ir Vokietijos jaunimo. Jau bevei ... Skaityti visą straipsnį


Ištieskime rankas naujiems draugams
Aistė Gauronskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasara... Ji pralėkė lyg vėjas ir paliko neišdildomus prisiminimus. Daug keliavome, ilsėjomės, mokėmės, bendravome. Man ši vasara buvo ypatinga. Ateitininkų paraginta ir padedama užpildžiau anketą ir patekau į dvidešimt dviejų jaunų žmonių grupę iš Lietuvos, kuri su Vokiet ... Skaityti visą straipsnį


Dokumentinio kino mokykla Kroatijoje
Kamilė Kaselytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ankstyvą šeštadienio rytmetį, dar nepakilus saulei, pajudėjome nuo Šv. Kazimiero bažnyčios Kroatijos link. Kelionės tikslas – dalyvauti Europos jėzuitų mokyklų moksleivių dokumentinio kino mokykloje. Keliavome pusę paros, kol pasiekėme Bratislavą. Ten glėjome atsipūsti ... Skaityti visą straipsnį


Dvasios mokykla
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasarėlė, pradžiuginusi ir atgaivinusi širdis, nuvilnijo laiko toliais, davusi atokvėpį ir paruošusi mus rudeniškiems išbandymams. Norėdami būti džiugūs ir laimingi, turime patenkinti daugybę poreikių, bet vienas iš svarbiausių – poilsis. Vasara tam ir skirta, kad ne ti ... Skaityti visą straipsnį


Kai myli - blogo oro nebūna
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

„Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, ypač „sūnui palaidūnui“, kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per ... Skaityti visą straipsnį


Atsisveikinimas su vasara
Genovaitė Pundziuvienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkams ši vasara prabėgo labai greitai – stovyklos Berčiūnuose, Palangoje, tarptautinės – Slovakijoje ir Vokietijoje, kuriose dalyvavo kuopos pirmininkė Aistė Gauronskaitė ir sekretorė Milda Kvescevičiūtė, mokslei ... Skaityti visą straipsnį


Kryžių kalnas – Šiluva
Mintautė Šeškaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Norėčiau Jums papasakoti, kaip jaučiasi žmogus, pirmą kartą ėjęs piligrimų žygyje. Tiksliau, ką išgyvenau aš, keliaudama nuo Kryžių kalno iki Šiluvos su konkrečia intencija. Nors žinau, jog neįlįsite į mano sielos gelmes ir neišmatuosite jaučiamų emocijų koncentracijos, ... Skaityti visą straipsnį


Vakaras Adelei Dirsytei
Kazimiera Sipienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gargždų šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai kiekvieną penktadienį vakare gieda per šv. Mišias. Rugsėjo 25 dienos vakaro šv. Mišiose prisiminėme kankinę, ateitininkę, pedagogę Adelę Dirsytę, jos gyvenimą ir veiklą. Tą vakarą bažnyčioje prie jos portreto deganti žvakė ... Skaityti visą straipsnį


Aušros Vartai - Trakai
Eglė Šutaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šių metų rugsėjo 12 d. Vilniuje prasidėjo gilias tradicijas turintis Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro organizuojamas jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus. Ilgus metus varžyta, ši tradicija atgijo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Minima, jog dar 1604 m. pirmiej ... Skaityti visą straipsnį


Žodžiai nuo smilgų – į kiekvieno širdį
Ieva Anelauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Pasibaigė vasara, ruduo vėsiai alsuoja į mus rudeniškom spalvom. Žolynai pievose pastirę, tarytum ko laukiantys… Kol šalnos dar nesignaibo, skubėkim surankioti žodžius nuo smilgų, suverkim juos į naują giją – taip, kaip mokam ir kaip širdis norėtų. Po plačiu projekto-fes ... Skaityti visą straipsnį


Gargždų ateitininkų kuopa pagausėjo
Kazimiera Sipienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Birželio 26 dieną šv. Mišių metu vyko Gargždų šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos įžodžio šventė. Į iškilmes atvyko Ateitininkų federacijos dvasios vadas monsinjoras Gintaras Grušas. Tą vakarą šv. Mišias koncelebravo net aštuoni kunigai. Monsinjoras Gintaras ... Skaityti visą straipsnį


Svečias iš Ganos
Kazimiera Sipienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Rugpjūčio 16 d. Gargždų bažnyčioje lankėsi svečias iš Dublino kunigas Egidijus Arnašius. Jis atvyko ne vienas, o su kunigu Anthony Asare iš Ganos. Keturiolika metų kunigaujantis Anthony kelerius metus dirbo Akros miesto kurijoje, o prieš metus atvyko į Airiją. Dublino Visų Šv ... Skaityti visą straipsnį


Rohačių kalnuose
Aušra Sutkuvienė, Samanta Sutkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Liepos 4 d. iš Lietuvos į Slovakiją išvyko 5 ekipažai, 22 žmonės. Pasirodo, keliauti į kalnus amžiui nėra ribų. Jauniausias buvo Vytis, kuriam 1,5 metų, vyriausias – Vaidotas, 49 metų. Grupę sudarė šeimos, kurių vaikai ateitininkai arba patys tėvai buvę MAS, SAS ar daba ... Skaityti visą straipsnį


„Pažinimas visada yra įvykis“
Inga Žukovaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

1980 metais Italijoje, Riminio mieste, prasidėjęs Rimini meeting tapo kasmetiniu renginiu, vykstančiu paskutinę rugpjūčio savaitę ir pritraukiančiu daugiau nei 800 tūkstančių dalyvių. Šiame vasaros festivalyje gausu susitikimų, kultūrinių renginių, muzikos ir pasirodymų. Tai ... Skaityti visą straipsnį


Rimini Meeting pašaliečio akimis
Vaidotas Vaičaitis
Šių metų rugpjūčio 23–27 dienomis Lijanos Gvaldaitės kvietimu lankiausi Italijos kurorte prie Adrijos jūros – Riminyje (Rimini), kuriame vyko jubiliejinis, 30-asis, katalikų judėjimo Comunione e Liberazione1 metinis renginys, tiesiog vadinamas Rimini Meeting. Pats judėjimas atsira ... Skaityti visą straipsnį


Dvylika piligrimų Norvegijos kalnuose
Aušra Lingaitytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jau daugiau nei dešimtmetį Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugijos – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centro padalinio – deleguoti Lietuvos atstovai dalyvauja kasmetiniuose Pasaulio studentų krikščionių federacijos (WSCF) vienijamų Šiaurės Eur ... Skaityti visą straipsnį


Ar ateitininkai jaučia visuomenės pulsą?
Audronė Lukoševičiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Apie SAVA‘ą ir mus pačius Studentų ateitininkų vasaros akademija (SAVA) – vienas iš kelių tradicinių studentų ateitininkų renginių. Renginys vyksta jau seniai. Tad, kaip kad dažnas lietuvis mėgsta didžiuodamasis sakyti, jog kažkada Lietuva tęsėsi nuo Baltijos iki Juodo ... Skaityti visą straipsnį


Ateitininkų šeimų stovykla Karklėje
Virginija Malinauskienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kaip jau įprasta, šią vasarą rugpjūčio 10 d. ateitininkų ir jų bičiulių šeimos sugužėjo į Karklę – ramų pajūrio kaimą. Tėvai turėjo net du paskaitininkus: kun. Arnoldą Valkauską ir ateitininkų dvasios tėvą kun. mons. Gintarą Grušą. Kunigai su tėvais kalbėjosi, kai ... Skaityti visą straipsnį


„Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“
Sigita Mikėnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ne naujiena, kad šie metai Lietuvai yra ypatingi – švenčiame mūsų šalies vardo paminėjimo tūkstantmetį. Visa Lietuva kaip tik įmanydama stengiasi įprasminti ir įamžinti šią sukaktį. Tad nenuostabu, kad ir ateitininkai nori prie to prisidėti. Liepos 1–10 dienomis Berčiūnuo ... Skaityti visą straipsnį


„Kodėl?“ tiesino krikščioniškąjį kelią
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Liepos pabaigoje Telšių vyskupijos ateitininkų lyderiai, vadovai ir kuopų globėjai susirinko Šventojoje pailsėti, atpažinti ateitininko esybę savyje, pasitobulinti. Tris dienas Dievas mus apdovanojo giedra, nuostabia – kaskart vis kitokia – jūra, puikiais paskaitininkais ir atkakl ... Skaityti visą straipsnį


Pasitikėjimo žingsniai
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Į taip pavadintą trijų dienų piligriminę kelionę Telšių vyskupijos ateitininkų kuopų atstovus pakvietė TVAV narės Jurgita ir Loreta Raudytės. Gausiausiai į šį kvietimą atsiliepė Varnių, Kaltinėnų, Skuodo, Ukrinų, Plungės ir Telšių ateitininkai, pasiryžę kuo daugiau pa ... Skaityti visą straipsnį


Stovyklos akimirkos
Genovaitė Pundziuvienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Papilės Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai vasarą liko ištikimi savo tradicinei poilsinei, kūrybinei ir sveikatingumo stovyklai Palangoje. Jau penkioliktą vasarą papilėniškiai turiningai beveik savaitę ilsisi šalies pajūryje. Šiemet šešiolikos kuopos ... Skaityti visą straipsnį


J. Tiškevičiaus laikmetis Žemaitijos krikščionybės istorijoj
Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Rugpjūčio 22 d. dviem džiugiomis progomis tikintieji rinkosi į svarbiausią Žemaitijos šventovę – Švč. M. Marijos Apsilankymo baziliką. Pirmoji: liepos mėnesį ši Bazilika priimta į pasaulio Marijos šventovių šeimą. Dabar kiekviena Švč. M. Marijos šventė, įrašyta liturg ... Skaityti visą straipsnį


Kaip moksleiviai ateitininkai palydi vasarą?
Laura Šarkambiškytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Baigiantis vasarai ir neišvengiamai artėjant naujiems mokslo metams, ne vienam moksleiviui ateitininkui ėmė kirbėti klausimas: kokiais pasiryžimais pradėti mokslų maratoną, kuo pastiprinti širdį bei protą. Vedami noro visa atnaujinti, ištikimiausieji paskutines vasaros dieneles paš ... Skaityti visą straipsnį


Artumo ir meilės per daug nebūna
Ieva Anelauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Mums, regintiesiems ir puikiai girdintiems, pasaulis kupinas spalvų ir garsų, iš kurių galime pasirinkti akiai ir ausiai maloniausius. Lietuvoje jau turime galimybes mėginti savo jėgas įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, neribojami jokių kliūčių, nebent tik savo pačių troški ... Skaityti visą straipsnį


Čia sukuriamas stebuklas
Kamilė Janulytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasarą Berčiūnuose padaugėja ne tik žalumos, šviesos, šilumos, miško gėrybių, bet ir vaikų šypsenų, klegesio... Šiemet Berčiūnuose vykusi Vilniaus krašto ateitininkų stovykla – „Pūkuotukas inteligentas“, skirta 8–15 metų amžiaus vaikams, mokė, kad inteligentais ne ... Skaityti visą straipsnį


Misija Berčiūnai
Rugilė Kazlauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Misija! Man? Kodėl? Juk aš tik paprasta mergiūkštė be jokių superdidvyriškų galių. Arba dar geriau – kokią misiją gali įvykdyti strazdanotas devynmetis, pirmą kartą palikęs namus dešimčiai dienų? Jei taip manote, brangus skaitytojau, tuomet susirinkit savo daiktelius ir pasit ... Skaityti visą straipsnį


Ateitininkų takais...
Vita Baltušytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Jau ketvirtą kartą iš eilės ateitininkų medikų korporacija Gaja suorganizavo mokslo metų užbaigimo žygį. Tradiciškai kiekvienas žygis turi misiją: aplankyti didžio ateitininko tėviškę. Šįkart tas didis ateitininkas, prie kurio panorome daugiau prisiliesti, buvo JI – Adelė ... Skaityti visą straipsnį


Aplink pasaulį per aštuonias dienas
Giedrė Darškutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Dotnuva – tai pasakų miestelis, kuriame plyti žalios keturlapių dobilų pievos, žmonės šypsosi, kaimo močiutės vaišina braškėmis, lietvamzdžiais teka šiltas vanduo lyg per dušo čiaupą, klebonas sekmadieniais sako pamokslus, o Dotnuvos vienuolyno antrajame aukšte yra sukaupta b ... Skaityti visą straipsnį


Ateitininkų viešnagė senelių namuose
Ieva Glušauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Žilstelėję plaukai, raukšlelės veiduose, bet dar spindinčios akys, dar besišypsančios lūpos. Tai seneliai, gyvenantys Prienų senelių namuose. Atbundant gamtai, kai žemė vėl pradeda kvėpuoti, puoštis ir džiaugtis, mes, mokiniai iš Igliaukos, sumanėme aplankyti Prienuose gyvena ... Skaityti visą straipsnį


„Tavo karalystė...“
Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šių metų birželio 26–27 dienomis Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo choreliai susibūrė Molėtuose. Per šias dienas renginio dalyvius lydėjo „Tėve mūsų“ maldos žodžiai „Tavo karalystė“. Susibūrę Molėtų kultūros centre, jaunieji choristai visų pirma tur ... Skaityti visą straipsnį


,,Gerai, kad išlikom, gerai, kad mylėjom“
Adelė Lukoševičienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme, Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. Vincas Kudirka Gegužės 14 d. Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinėje mokykloje vyko moksleivių ateitininkų etnografinė popietė ,,Gerai, kad išlikom, gerai, kad mylėjom“, skirt ... Skaityti visą straipsnį


Himnas Dievo Motinai
Greta Marcinkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gegužės pabaigoje per ateitininkų elektroninę konferenciją Vaidotas Vaičaitis ateitininkus pakvietė į Pilaitę, kur parapijos choras giedojo Akatistą – Dievo Motinos garbei skirtą himną. Trumpas Akatisto pristatymas leido prasmingiau klausytis atliekamo kūrinio. Himnas prikla ... Skaityti visą straipsnį


Pasitikėkite gyvuoju Dievu
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Taip pavadinta Jaunimo diena į Žemaičių Kalvariją sukvietė apie 400 jaunų, nerimstančių, tikinčių ir Dievo ieškančių, širdžių. Nors Dainų šventė ir sutraukė viso pasaulio lietuvius į Vilnių, tačiau Krikščioniškų Šeimų Karalienė Žemaičių Kalvarijoje sulaukė i ... Skaityti visą straipsnį


Vincas Kolyčius svečiavosi pas Telšių ateitininkus
Jurgita Raudytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Birželio 6 d. Telšių Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopoje lankėsi brangus svečias iš Kanados Vincas Kolyčius. Buvome sujaudinti, kad galėjome artimai pabendrauti su žmogumi, degančiu Šv. Dvasios ugnimi ir savo asmenyje įkūnijančiu tos Gyvosios Dvasios veikimą, kurio taip ... Skaityti visą straipsnį


Gera daryti gera
Dovilė Skorupskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gegužės 28 d. Panevėžio šv. Kazimiero kuopa išsiruošė į Linkaučius aplankyti vaikų namuose gyvenančių vaikučių. Kelionę organizavo mūsų kuopos globėja s. Kristina Mikalauskaitė. Išvažiavę į nelabai tolimą kelionę, nepasididžiavome užsukti ir į kepyklą, esan ... Skaityti visą straipsnį


Kelionė į Pumpėnus
Dovilė Skorupskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Birželio 3 d. Panevėžio šv. Kazimiero ir šv. Bernadetos kuopų ateitininkai išvyko į Pumpėnus. Kelionę organizavo šių kuopų globėja s. Kristina Mikalauskaitė. Pumpėnai – miestelis Lietuvos šiaurėje, Pasvalio rajone. Miestelyje stovi Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ... Skaityti visą straipsnį


Lietuva – šalis mana
Ernesta Stirbytė
 Vasara džiugina vis labiau. Moksleiviams – atostogų malonumai, o tėvams – rūpesčiai, kaip vaikams organizuoti turiningą poilsį. Tačiau juk ne kiekvienas gali savo vaikams dovanoti tikras ir įspūdingas atostogas ir vasaros malonumus. Tie, kurie gyvena neremiami valstybės, ... Skaityti visą straipsnį


Ne malon, kad rek išsiskirti...
Greta Marcinkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Staltiesėmis apdengti stalai, lauko gėlių puokštės, kepamų vaflių kvapas, linksmi ir paslaugūs šeimininkai pasitiko kiekvieną užsukusį į ateitininkų kavinę „Rods buva...“ Vilniaus krašto ateitininkų buveinė Dainų šventės metu tapo namais, į kuriuos galėjo užeiti kiek ... Skaityti visą straipsnį


Tikėjimas laisvės kovose
Liutauras Serapinas
Viešpatie Kristau, mūsų tėvų Dieve, priimk didžios šlovės balsą, kuris sklinda iš kartos į kartą. Juk tu mažos tautos tikėjimui davei tvirtybės. Tu suteikei jėgos mūsų rankoms, kurios teisybės kardo griebėsi ir krauju laistė savo žemės išpirkimą. Ar ne stebuklas buv ... Skaityti visą straipsnį


„Tikėjimas – mūsų jėga“
Laura Šivickaitė
Šeštadienio rytas, oras netinkamas žygiui, šalta... Prie bažnyčios renkasi grupės žmonių – laimingų, gerai nusiteikusių, su tikėjimu širdyje. Gegužės 23 d. vyko Pasvalio dekanato jaunimo diena. Jauni žmonės, turintys tikėjimo ugnį širdyje, dalyvavo tos dienos programoje. ... Skaityti visą straipsnį


Gyvybės savaitė
Vita Baltušytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kaip ir kiekvieną paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį, šiais metais balandžio 26–ąją, minėjome Pasaulinę gyvybės dieną. Medikams ši diena turėtų būti ypatinga, nes būtent šiems žmonėms diena iš dienos tenka priimti, gelbėti, gaivinti, gydyti, slaugyti šimtus gyvybi ... Skaityti visą straipsnį


Ruošiantis vasarai...
Šarūnė Daugerdaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Saulėtą balandžio penktadienio vakarą Panevėžio krašto vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai ateitininkai, būsimieji vasaros stovyklos vadovai, rinkosi Berčiūnų ateitininkų stovyklavietėje. Čia pradėjome ruoštis jau tradicine tapusiai Panevėžio krašto ateitininkų vald ... Skaityti visą straipsnį


Evangeliškų giesmių šventė Vanaguose
Kun. Vaidas Klesevičius

Titulinė straipsnio nuotrauka

Antrą gegužės savaitgalį mūsų parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis išsiruošė į tolimą kelionę. Tądien Klaipėdos rajono Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko didelė šventė – „Giesmių giesmelė 2009“. Vanagų parapijai tai buvo dviguba šventė, nes ji buvo ski ... Skaityti visą straipsnį


„Rods buva“
Inesa Čaikauskienė
Liepos 1–6 dienomis Vilniaus ateitininkų patalpose, Pilies g. 8, veiks ateitininkų kavinė „Rods buva“. Šią idėją pristatyti paprašėme Vilniaus krašto ateitininkų valdybos pirmininkę Inesą Čaikauskienę. Kaip kilo idėja kurti ateitininkų kavinę? Idėja kilo vieno s ... Skaityti visą straipsnį


Ateitininkų federacijos atstovų konferencija
Deima Steponavičiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gegužės 9-osios rytas. Ateitininkai nedrąsiai ir negausiai renkasi Ateitininkų federacijos (AF) būstinėje Kaune (Laisvės al. 13), dabar vadinamuose Kauno technologijos universiteto trečiuosiuose rūmuose, kuriuose dar prieškariu buvo įsikūrusi ateitininkų organizacija. Studenta ... Skaityti visą straipsnį


Viktorina „Paulius – tautų apaštalas“
Toma Švelnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

2009 metų balandžio 2 diena. Mes, Šv. Jurgio kuopos narės, pakeliui į Ramygalą. Važiuojame penkios merginos ir globėja mokytoja Milda Švelnienė. Esame nusiteikusios laimėti ir parodyti visas savo žinias apie šv. Paulių. Kaip jau žinome, šie metai yra paskelbti šventojo Pau ... Skaityti visą straipsnį


Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje – TĘSIASI!
Jurgita Rakauskaitė
Šypsenos, saulė, giesmės, bendrystė maldoje, begalinis džiaugsmas ir visiškas pasitikėjimas. Tokiais žodžiais pirmiausia galiu apibūdinti tarsi kaip viena akimirka prabėgusį Taize susitikimą Vilniuje. Tikras stebuklas, kurį galėjau gyvai patirti ir kuriuo noriu pasidalyti. Ne v ... Skaityti visą straipsnį


Kelionė į Šiluvą
Dovilė Skorupskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gegužės 15-osios dienos popietę Panevėžio Šv. Kazimiero kuopos, Šv.Bernadetos kuopos ateitininkai ir Pirmąją Komuniją priimsiantys vaikai išsiruošė į Šiluvą – vietovę, kurioje 1608 m. apsireiškė pati Švč. Mergelė Marija. Šiluva – tai mažas miestelis, bet per Švč. Me ... Skaityti visą straipsnį


Pavasarinė ateitininkų kuopų šventė
Inga Straigienė ir Motinos Teresės ateitininkai
Sunku ir prisiminti, kelintą jau pavasarį Kauno miesto jaunieji ateitininkai vyksta į tylų, žalią, svetingą priemiestį – Sargėnus. Čia vyksta tradicinė sporto šventė, kurią globoja Sargėnų mokytojas ateitininkas Algis. Gegužės 25 dieną ir mes, pušimis apaugusio Panemunės ... Skaityti visą straipsnį


Dievo tarnaitės A. Dirsytės gimimo 100-ųjų metinių minėjimas
Laimutė Truskauskaitė
Balandžio 19 d., švenčiant Dievo Gailestingumo sekmadienį, Kaune paminėtos Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės (1909–1955) gimimo 100-osios metinės. Minėjimas prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingomis šv. Mišiomis. Joms vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius gausi ... Skaityti visą straipsnį


Adelės Dirsytės minėjimas Vilniuje
Aistė Vareikytė
Balandžio 25 dieną Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų Rimties parko memorialiniame komplekse, buvo iškilmingai paminėtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės šimtasis gimtadienis. Labai gražiai A. Dirsytė prisiminta ir per šv. Mišias Šv ... Skaityti visą straipsnį


Budėkite, kad nepakliūtumėte į pagundą
Rasa Babiliūtė, Dovilė ir Deimantė Kaunietytės

Titulinė straipsnio nuotrauka

Didįjį ketvirtadienį Pandėlio bažnyčioje klebonas kun. Kostas Balsys kartu su svečiu klieriku Vitalijumi Kodžiu aukojo šv. Mišias, jose giedojo Šv. Onos kuopos ateitininkai. Tai Paskutinės vakarienės – šv. Mišių įsteigimo – prisiminimas. Susirinkę apie 20 ateitininkų bei ... Skaityti visą straipsnį


Didžiojo penktadienio dvelksmas Berčiūnuose
Martyna Bikulčiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Leiskimės į Kryžiaus kelią, kad sustiprėtume gyvenimui ir parengtume savo širdis Prisikėlimo džiaugsmui. Didįjį penktadienį Panevėžio krašto ateitininkai tradiciškai dalyvavo Kryžiaus kelyje Berčiūnuose, kurį suorganizavo Panevėžio vyskupijos ir VšĮ A. Lipniūno j ... Skaityti visą straipsnį


Metas dalytis
Viktorija Čybaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 27–28 dienomis visoje Lietuvoje vyko „Maisto banko“ akcija. Šiemet ji surengta ne tik prieš šv. Kalėdas, bet ir prieš šv. Velykas. Prie akcijos prisidėjo ir ateitininkai iš Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J.Tilvyčio-Žalvarnio, „Žemynos“ vid. mokyklos šv. ... Skaityti visą straipsnį


,,Darom 2009“ Panevėžyje
Šarūnė Daugerdaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Balandžio 18 dieną visoje Lietuvoje vyko akcija ,,Darom 2009‘‘, kurios metu buvo švarinama aplinka. Akcijos sumanytojai – Estijos vizionieriai, pirmą kartą ją suorganizavę praėjusių metų gegužės 3 dieną. Šią idėją palaikė ir Lietuva. Tkart akcijoje dalyvavę keli tūkstan ... Skaityti visą straipsnį


Kryžiaus kelio eisena Marijampolėje
Ieva Glušauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

„O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip Tu.O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip Tu. O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti taip, kaip Tu. O Kristau, pakelsiu viską aš, jei būsi prie manęs ir Tu.“ Tai nuostabūs ir ilgai atmin ... Skaityti visą straipsnį


MAPA žvaigždė
Santa Kančytė, Akvilė Vervečkaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

MAPA įvyko. Kur? Žaliuoti bepradedančiame Birštone. Kada? Vieną pavasarį. Prasidėjusi saulėtą popietę Moksleivių ateitininkų pavasario akademija iš pradžių lėtai (horizonte pasirodė Vadovas su kuprine ant pečių, vėliau būrelis moksleivių klegėdamas nutūpė Birštono gimna ... Skaityti visą straipsnį


Balandis – švaros mėnuo!
Šv. Kristoforo kuopa

Titulinė straipsnio nuotrauka

Perskaitę „Ateities“ konferencijose griežtą, bet labai teisingą Mildos Vitkutės raginimą prisidėti prie tvarkos palaikymo Vilniaus vietovės ateitininkų patalpose, truputį susigėdome, kad patys nesiėmėme iniciatyvos. Bet paskelbėme dulkėms, purvui ir kitoms patalpose sukauptoms ... Skaityti visą straipsnį


Jurginės – kai Dangus ir Žemė apsikabina
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Aukso legendoje (XIV a. pirmoji pusė) šv. Jurgis pavaizduotas ant balto žirgo, kovojantis su drakonu dėl pavergtos karalaitės. Drakonas, pavergęs visą šalį, nuodingu kvapu sunaikindavęs kiekvieną, kuris prie jo prisiartindavęs. Jis reikalavo kiekvieną dieną dviejų avių, o kai š ... Skaityti visą straipsnį


Kryžiaus kelias kitaip
Viktorija Čybaitė
Mes su meile jį palydėkim ir laukim parvežant į mūsų širdis pavasario saulės spindulių... (L.Tolstojus) Didžiojo penktadienio vakarą, jau sutemus, apie 21 val. vyko Kryžiaus kelias, skirtas Panevėžiui. Jį organizavo Panevėžio krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Algird ... Skaityti visą straipsnį


Lietuvos jaunimo dienų kryžius Vilkaviškio vyskupijoje
Jau šimtas dienų kaip savo kelionę pradėjo Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Aplankęs Telšių vyskupijoje 74 parapijas, kryžius šeštadienį perduotas Vilkaviškio vyskupijos jaunimui ir toliau tęs kelionę, kol, aplankęs visas Lietuvos vyskupijas, pasieks Panevėžio miestą, kur vyk ... Skaityti visą straipsnį


„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“
Regina Stasiškytė
Balandžio 24–25 d. vyko respublikinio moksleivių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų apdovanojimo renginiai. Programa prasidėjo ekskursija po Lietuvos Respublikos Seimą. Vėliau su moksleiviais ir jų mokytojais susitiko, bendravo, atsakinėjo į m ... Skaityti visą straipsnį


Keliaujanti paroda
Nijolė Baliutavičienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Visą gavėnią Biržų dekanate vyks sakralinių darbų paroda. Joje eksponuojami Vyto Jarecko kryžiai, Gintaro Butkevičiaus medžio dirbiniai. Paroda keliaus per visas dekanato parapijas. Mintis, kad ne tik pilies muziejuje bažnytinio meno dirbiniai gulėtų, bet kad juos galėtų pamatyti ... Skaityti visą straipsnį


Šv. Kazimiero sukviesti
Inesa Čaikauskienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Stebuklai vyksta. Kasdien. Maži ir dideli. Pastebimi ir reikalaujantys pastabumo. Galime juos vadinti įvykiais, atsitiktinumais, ilgo ėjimo link jų rezultatu. Galbūt šis žodis skamba lakoniškai, jaunatviškai ir netgi vaikiškai, nerūpestingai, tarsi patikint pasakomis ir visada g ... Skaityti visą straipsnį


Susitikimas su misionieriais iš Prancūzijos
Viktorija Čybaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Visi žinome, kas yra mokykla. Dažniausiai manome, kad joje galima tik mokytis matematikos, istorijos ir kitų dalykų. Tačiau ar kada teko girdėti, kad būtų maldos mokykla? Kovo 13 d. su tokios mokyklos mokiniais ir susitiko Panevėžio miesto ir Pandėlio ateitininkai. Aštuoni misioni ... Skaityti visą straipsnį


Žmogus gyvas ne vien duona
Viktorija Čybaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Gražią, saulėtą kovo 13-osios popietę ateitininkai iš Panevėžio, Biržų ir Pandėlio vyko į rekolekcijas Kaune, kur laukė dvi dienos smagių pokalbių, diskusijų, paskaitų ir, žinoma, maldos. Šias rekolekcijas suorganizavo Panevėžio šv. Kazimiero kuopos globėja s. Kristina Mik ... Skaityti visą straipsnį


Kas mes esame ir kodėl?
Greta Ginotytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 11-oji – mums, lietuviams, labai svarbi šventė. Juk 1990 m. kovo 11-ąją Lietuva dar kartą patvirtino savo pasirinkimą tapti nepriklausoma valstybe. Šią datą paminėjome Juozo Balčikonio gimnazijoje šios mokyklos Kun. J. Tilvyčio kuopos ateitininkų organizuotu renginiu , ... Skaityti visą straipsnį


2009 metų kovo 11-oji sostinėje
Julija Jurkonytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Pavasario saulė pasitinka ir palydi visus atskubėjusius į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus valstybinius renginius. Šią šventę mes, Vilniaus ateitininkai, pradėjome iškilmingomis šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Organizacijos vėliava garbingai ... Skaityti visą straipsnį


Mirtis ir prisikėlimas su Kristumi TEC rekolekcijose
Rugilė Kazlauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Neretai susiduriu su klausimu: „Kas tau iš to, kad tu katalikė?“ Na, iš savo tikėjimo gaunu nei daug, nei mažai: galimybę numirti, paskui vėl prisikelti... „Ką tu čia šneki?“ – paprieštaraus visuomeninis vartotojas. Ogi tiesą, – atsakau aš, – tai gavau kaip vieną i ... Skaityti visą straipsnį


Po Šv. Kazimiero vėliava
Donata Lukšaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 7 dieną Kupiškio parapijos „Vynmedžio šakelės“ kuopos ateitininkai kėlėsi labai anksti ir skubėjo į parapijos namų salę baigti visus ruošos darbus, skirtus renginiui „Po šv. Kazimiero vėliava“. Sulaukėme svečių iš Obelių šv. Teresėlės, Skapiškio šv. Lauryn ... Skaityti visą straipsnį


Gimtinė mane pasirinko
Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 4 d. Ukrinų pagrindinėje mokykloje tradiciškai šventėme Šv. Kazimiero šventę. Šiemet suėjo penki šimtai dvidešimt penkeri metai nuo šv. Kazimiero mirimo dienos ir dvidešimt metų nuo jo palaikų grįžimo į Vilniaus arkikatedrą. Pirmieji iš svečių pasirodė Židikų š ... Skaityti visą straipsnį


Grūžių mokykloje
Laura Šivickaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

1009 m. Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonys nužudė misionierių Bonifacijų – šv. Brunoną. Šis įvykis svarbus tuo, kad Vokietijos metraščiuose, Kvedlinburgo analuose, pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas. Lietuvos vardo tūkstantmetį paminėjo ir mūsų mokykla kartu ... Skaityti visą straipsnį


Konferencija Viekšniuose
Sigutė Vaišnienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kovo 11-ąją Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Kaip auklėti vaikus užkrečiamų pasiūlymų ir blogų pavyzdžių pasaulyje“. Konferenciją organizavo Telšių vietovės ateitininkai ir Viekšnių gimnazijos valančiukai.  Ar sutampa valstyb ... Skaityti visą straipsnį


Kaip dalyvavau Vertybinių nuostatų ugdymo seminare
Julija Ladigaitė
Testas arba Kaip dalyvavau Vertybinių nuostatų ugdymo seminare Pažymėkite labiausiai jums tinkantį atsakymo variantą. 1. Aš esu: a) žmogus; b) ūdra. Jei pažymėjote b atsakymo variantą, į jokius kitus klausimus atsakyti nebereikia. 2. Norėčiau praleisti ... Skaityti visą straipsnį


Tuk... Lietuvi, ar girdi?
Eglė Valentinaitė
Tai žemės balsas aidi... Tai Lietuva tavoji šaukia, Nes ji pagalbos tavo laukia... Tuk, tuk... Lietuvi, ar girdi? Tėvynė beldžias į duris, Ji laukia... Greičiau, nedelsk! Tuk, tuk... tuk, tuk... Lietuvi, ar girdi? Taip plaka Lietuvos širdis... Tuk, tuk, tuk, tuk... Lietuv ... Skaityti visą straipsnį


Baroko muzika ir daug prisiminimų...
Kristina Bučionytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Rimos ir Andriaus Kurtinaičių idėja bent du kartus per metus susirinkti visiems, kurie anksčiau aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, o dabar dėl mažamečių vaikų ar kitų priežasčių negalinčių taip aktyviai veikti, pasirodė labai patraukli. Sausio 3 d. jų namuose, Pavilnyje, s ... Skaityti visą straipsnį


Pasaulinė ligonių diena: pažvelgti ligoniui į širdį
Viktorija Čirvinskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasario 11-ąją Pasauline ligonių diena paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1992 m. Nuo to laiko šią dieną prisimena ir mini visos krikščioniškosios šalys. Kauno medicinos universiteto ateitininkų medikų korporacija „Gaja“, neseniai šventusi savo 80-ies metų jubiliejų, taip p ... Skaityti visą straipsnį


Lietuvos praeitis ir ateitis tūkstantmečio akivaizdoje
Vilija Kiaunienė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Iš praeities tavo sūnūs Te stiprybę semia. V. Kudirka „Tautiška giesmė“ LIETUVOS VARDAS KRIKŠČIONIŠKOJE EUROPOJE 1009 m. į Lietuvą atvyko krikščionybės skleidėjas vienuolis, saksų grafo sūnus Brunonas Kverfurtietis (apie 974–1009 m.) ir čia kelerius ... Skaityti visą straipsnį


Kita patriotiškai tobulėjančio jaunimo stotelė – Vasario 16
Giedrius Leščinskas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Vasario 15-osios rytą autobusiukas, pilnas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos kun. J. Tilvyčio–Žalvarnio ir Juozo Miltinio vidurinės mokyklos šv. Kotrynos kuopų ateitininkų, linksmai dardėjo per miškus, miestus ir miestelius. Keliavo vedami vieno tikslo – suvokti tikrąją pa ... Skaityti visą straipsnį


Mes stiprūs, kai esame kartu
Greta Marcinkutė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Sausio 13-osios išvakarėse ateitininkai kartu su kitais vilniečiais ir miesto svečiais rinkosi prie Seimo rūmų, kur buvo uždegti laužai ir prisiminti prieš aštuoniolika metų žuvusieji už Lietuvos laisvę. Seimo rūmuose veikusi paroda vyresniesiems priminė, jaunesniesiems pristatė ... Skaityti visą straipsnį


„Dovana – tai mes“
Sigita Mikėnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Praėjusį adventą sutikome su labai gražiu ir šiltu renginiu „Dovana – tai mes“. 2008 m. gruodžio 5 d. Panevėžio pramogų ir kultūros centre „Garsas“ VšĮ A. Lipniūno kultūros centras surengė padėkos šventę, skirtą Panevėžio miesto jaunimo organizacijoms. Kur buvę, ... Skaityti visą straipsnį


Istorija tęsiasi
Kristina Požėlaitė
  Sausio 10 dieną Šv. Kristoforo ateitininkų kuopa lankėsi pas Julių ir Ritonę Šalkauskius. Jaukūs namai (net ne namai, o muziejus), karšta arbata ir įdomūs pasakojimai sekmadienio popietę sušildė mūsų protus ir širdis. Be galo smagu buvo klausytis pono Juliaus atsiminimų ... Skaityti visą straipsnį


Pasitikėjimo piligrimystės kelionė į Briuselį
Ignė Rotautaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Septyniolika autobusų ir apie 800 jaunųjų piligrimų iš Lietuvos senuosius metus užbaigė ir naujuosius sutiko Briuselyje – mieste, kuris nuo 2008 m. gruodžio 29 d. iki 2009 m. sausio 2 d. buvo išrinktas Pasaulio jaunimo susitikimo Taizé šeimininku. Apie 40 tūkstančių jaunų ... Skaityti visą straipsnį


Moksleivių ateitininkų žiemos akademija – atostogos kitaip
Ūla Šveikauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Daugelį mano bendraamžių žiema džiugina šventėmis ir atostogomis. Deja, turiu pripažinti, kad nemaža jų dalis brangų laiką iššvaisto tuščiam kiurksojimui prie televizoriaus, o Naujųjų metų šventimo scenarijus būna panašus – „mes visi nusigėrėm“... Tačiau maniškė ... Skaityti visą straipsnį


Atgal į vaikystę
Viktorija Čybaitė
Vaikystė – tai didelė žemė, iš kurios mes visi kilę.. (A. de Sent-Egziuperi) Atrodo, dar visai neseniai žaidėme su lėlėmis ir žaislinėmis mašinėlėmis, taškėmės balose, braidėme basi dobilėlių pievose, ieškojome vaivorykštės galo. Ir staiga... užaugom. Tačiau Pa ... Skaityti visą straipsnį


Vasario 16-osios minėjimas Minaičiuose
Kristina Janušaitė
Ankstyvą šių metų vasario 16-osios rytą, sugiedoję „Viešpaties angelą“, dviem ekipažais iš Vilniaus leidomės į Mėnaičius paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 dienos Deklaracijos 60-metį. Mėnaičiuose mus pasitiko gerokas būrelis mokslei ... Skaityti visą straipsnį


Vasario 16-oji Kaune
Deima Steponavičiūtė
Tradiciškai jau kelinti metai iš eilės ateitininkai ir jų bičiuliai rinkosi valstybės atkūrimo šventę – Vasario 16-ąją – rinkosi iškilmingai švęsti kartu. Suktis valso ritmu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) kvietė vyrų visuomenininkų ... Skaityti visą straipsnį


„Kaštonai“ „Aušroje“
Greta Aukštuolytė, Greta Gelažiūtė, Eglė Dovydėnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Mes, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 6c klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Nijole Baliutavičiene sugalvojome statyti „Draugystės tiltą“ – tai reiškia, kad norime draugauti su kitos mokyklos vaikais. Mintis gimė jau pernai. Šiemet į mūsų kvietimą atsiliepė „Kašton ... Skaityti visą straipsnį


„Ar penktokai gudresni už šeštokus?“
Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 6c klasė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Lapkričio 6 d., Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko viktorina-konkursas „Ar penktokai gudresni už šeštokus?“ Šios viktorinos-konkurso organizatoriai buvome mes, 6c klasė kartu su auklėtoja N. Baliutavičiene. Prieš dvi savaites išdalijome pakvietimus visiems penktų i ... Skaityti visą straipsnį


Kartų dialogas Panevėžyje
Viktorija Čybaitė
Lapkričio 4–7 dienomis Panevėžyje vyko jau tradicine tapusi Jaunimo savaitė. Šis renginys – tai kartų dialogo stiprinimas, kuris yra be galo svarbus šiandieninėje visuomenėje. Visą savaitę mieste vyko renginiai, diskusijos, seminarai, viktorinos. Šioje jaunimo savaitėje aktyvia ... Skaityti visą straipsnį


Merkiniškių kuopos savaitgalis
Miglė Kalvinskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Merkinės kardinolo Vincento Sladkevičiaus kuopa tradiciškai organizuoja adventinį kuopos savaitgalį. Šįkart apsistojome Puvočiuose, Kazlauskų sodyboje ,,Merkio dvaras“. Į savaitgalį atvyko keturiolika įvairaus amžiaus merkiniškių, pakvietėme savo draugus iš Perlojos ir sveči ... Skaityti visą straipsnį


Visų šventųjų laukiant
Milda Kvescevičiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kiekvienais metais prieš Motinos ir Visų šventųjų šventes Papilės ateitininkai vykdo akcijas: „Vienišas motinos kapas“ bei „Užmirštas kapas“. Šie metai taip pat nebuvo išimtis. Ateitininkai tvarkė užmirštus ir apleistus kapus. O lapkričio pirmąją po vakaro šv. Mišių ... Skaityti visą straipsnį


Kristaus Karaliaus iškilmė
Kristina Mikalauskaitė
Kiekvienais metais paskutinį liturginių metų sekmadienį Kristaus Karaliaus katedroje švenčiami tituliniai KRISTAUS KARALIAUS atlaidai. Šiais metais lapkričio 23 dieną 12 valandą kartu su visais parapijiečiais ir svečiais Panevėžio miesto ateitininkai rinkosi į pagrindines a ... Skaityti visą straipsnį


„Sielos 2008
Sigita Mikėnaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Šių metų lapkričio 15 d. Panevėžyje įvyko septintasis šiuolaikinės krikščioniškosios muzikos festivalis „Sielos 2008“. Į Panevėžio bendruomenių rūmus sugužėjo daugiau kaip pusantro tūkstančio žmonių iš visos Lietuvos. Žvarbų šeštadienį iki pat vėlyvos vakaro Auk ... Skaityti visą straipsnį


Kelionė po Krekenavos regioninį parką
Miglė Noreikaitė
…užsienyje žmonės moka milijonus už tai, kad atkurtų gamtą, kurią patys ir sunaikino. Pradžia. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Ankstyvas rudens rytas. Vis dar užsimiegoję, bet entuziastingi čia trypčiojame ir nekantraujame mes, Panevėžio Juozo Balčikonio gim ... Skaityti visą straipsnį


„Gajai“ 80 metų!
Prof. habil. med. dr. Leonas Laimutis Mačiūnas

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kauno medicinos universiteto studentų ateitininkų korporacija „Gaja“ lapkričio 22 dieną pažymėjo 80 metų jubiliejų. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo KMU kapelionas R. Banys. Jis linkėjo korporantams vadovautis korporacijos steigėjų puoselėtais idealais, rag ... Skaityti visą straipsnį


Gausėjanti ateitininkų šeima
TVAV narė Jurgita Paulauskaitė

Titulinė straipsnio nuotrauka

           Per Šventosios Šeimos šventę Akmenės r. Papilės šv. Juozapo bažnyčioje 18 Papilės šv. Aloyzo kuopos narių: 3 – ASS, 2 – SAS, 4 – MAS, 9 – JAS davė įžodį. Prieš tai visi šie įžodininkai sėkmingai išlaikė į ... Skaityti visą straipsnį


„Apsivilkti nauju žmogumi“
Raudytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ar kada nors tau teko užsidėti kaukę? Manau, smagiai jauteisi, kai tave palaikė kažkuo kitu? Daugelis šiandien trokšta „apsimesti“, būti panašus į žvaigždę, būti pranašesnis, šaunesnis, patrauklesnis … Dažnas nusivylęs savimi, savo pilkumu, paprastumu, nepatenkintas savo ... Skaityti visą straipsnį


Naujametinis Taizé susitikimas Briuselyje
Antanas Rubys

Titulinė straipsnio nuotrauka

Kad ir kiek nedaug galime padaryti, mes turime tai padaryti... Norint kovoti su neteisybe, su konfliktų grėsme ir skatinti dalijimąsi materialinėmis gėrybėmis, būtina įgyti kompetencijos. Atkaklumas studijose ar profesiniame tobulėjime irgi gali būti paslauga kitiems ( ... Skaityti visą straipsnį


Aušros Vartų savaitgalis
Eglė Šimkevičiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Lapkričio 14–16 dienomis vyko tradicinis Aušros Vartų savaitgalis. Šį kartą į Vilniaus jėzuitų gimnaziją atvyko net 130 moksleivių iš visos Lietuvos, juos globojo dvidešimt šeši vadovai. Visi kartu bandėme atsakyti į savaitgalio klausimą „O kuo jūs mane laikote?“(Mt 1 ... Skaityti visą straipsnį


Nestabdyk Jonavoje
Neringa Skrolytė

Titulinė straipsnio nuotrauka

2008 m. lapkričio 29 d. Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos katalikiško jaunimo centras (KJC) „Vartai“ renginyje „Nestabdyk“, pritraukusiame nemažai dalyvių, kvietė visus jaunus žmones NESTABDYTI savo svajonių, siekių, atradimų ir tikėjimo. Atvykusiems rengini ... Skaityti visą straipsnį


MARA-2008
Emilija Kotryna Varevičiūtė

Titulinė straipsnio nuotrauka

Ketvirtadienio popietė. Į Kauno šv. Mato mokyklą plūsta žmonės su kuprinėmis, lagaminais ir miegmaišiais. Visi registruojasi, tuomet kyla laiptais aukštyn ir eina į savo lygio klases, kur pasideda daiktus. Kai prisirenka daug žmonių, visi keliauja į didelę salę, susėda ant kėd ... Skaityti visą straipsnį


Lietuvos dalelės Romoje jubiliejus
Svetlana Adler

Titulinė straipsnio nuotrauka

Spalio pabaigoje buvo minimas Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos Romoje įkūrimo 60-metis. Tris dienas, dalydamiesi malda, prisiminimais, ateities planais, susirinkę į šventę Lietuvos vyskupai, kolegijos alumnai ir Romoje gyvenantys bei atvykę iš įvairių šalių lietuvi ... Skaityti visą straipsnį